SẢN PHẨM CHẠY SHOPPING

Chậu rửa bát ECOFA ESD 820 35%
Chậu rửa bát ECOFA ESD 820
Chậu rửa bát ECOFA ESD 820
Chậu rửa bát ECOFA ESD 820
7.500.000₫ 11.550.000₫
Chậu rửa bát ECOFA ESD 830 35%
Chậu rửa bát ECOFA ESD 830
Chậu rửa bát ECOFA ESD 830
Chậu rửa bát ECOFA ESD 830
Chậu rửa bát ECOFA ESD 830
7.300.000₫ 11.220.000₫
Sen cây tắm Hàn Quốc ECOFA DHE-5100 30%
Sen cây tắm Hàn Quốc ECOFA DHE-5100
Sen cây tắm Hàn Quốc ECOFA DHE-5100
4.660.000₫ 6.660.000₫
Sen cây tắm nóng lạnh DAEHAN DU-411 20%
Sen cây tắm nóng lạnh DAEHAN DU-411
Sen cây tắm nóng lạnh DAEHAN DU-411
Sen cây tắm nóng lạnh DAEHAN DU-411
5.830.000₫ 7.280.000₫
Sen cây tắm nóng lạnh Eco E313 30%
Sen cây tắm nóng lạnh Eco E313
Sen cây tắm nóng lạnh Eco E313
Sen cây tắm nóng lạnh Eco E313
5.570.000₫ 7.960.000₫
Sen cây tắm nóng lạnh Eco E362 40%
Sen cây tắm nóng lạnh Eco E362
Sen cây tắm nóng lạnh Eco E362
5.748.000₫ 9.580.000₫
Vòi rửa bát Ecofa E-205 (dây rút) 27%
Vòi rửa bát Ecofa E-205 (dây rút)
Vòi rửa bát Ecofa E-205 (dây rút)
Vòi rửa bát Ecofa E-205 (dây rút)
2.750.000₫ 3.760.000₫
Vòi rửa bát nóng lạnh Eco E207 22%
Vòi rửa bát nóng lạnh Eco E207
Vòi rửa bát nóng lạnh Eco E207
2.500.000₫ 3.220.000₫
Vòi tắm hoa sen ECo E803 16%
Vòi tắm hoa sen ECo E803
Vòi tắm hoa sen ECo E803
2.150.000₫ 2.550.000₫

Các sản phẩm triển khai quảng cáo Google Shopping là các sản phẩm về bồn cầu thương hiệu INAX và Sen , Vòi Tắm INAX và sản phẩm 1 số thương hiệu khác. 
Dưới sản phẩm là list các sản phẩm cần triển khai và đẩy mạnh quảng cáo.

hotline 0916306799 hotline 0916306799

Giỏ hàng